დიზაინი

ინტერიერი განკუთვნილი იყო ქუჩიდან დაკვირვებაზე

თითქოს ისინი ხელოვნებისა და სიამოვნების ჭეშმარიტი ნამუშევრები იყოს