ელექტრობა სამონტაჟო სამუშაოები

 

 სტანდარტული ტარიფი ფიზიკური პირებისთვის

აირჩიე ნებისმიერი 2 სტანდარტული სერვისი 35ლარად

 • ნათურა/სტარტერი
 1. ნათურა/სტარტერი დემონტაჟი/მონტაჟი 35ლ
 2. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 • დროსელი
 1. დროსელების შეცვლა 35 ლ
 2. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 • ჭაღი/ბრა/ამსტრონგის სანათი
 1. ჭაღი დემონტაჟი/მონტაჟი 5კგ-ზე ნაკლები 35ლ
 2. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 3. ჭაღი დემონტაჟი/მონტაჟი 5 კგ-ზე მეტი 50ლ
 4. ჭაღის შეკეთება 35ლ
 5. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 6. ბრის დემონტაჟი/მონტაჟი 35ლ
 7. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 8. ბრის შეკეთება 35ლ
 9. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 10. ამსტრონგის სანათის დემონტაჟი/მონტაჟი 35ლ
 11. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 12. ამსტრონგის სანათის შეკეთება 35ლ
 13. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 • როზეტი/ჩამრთველი
 1. როზეტი/ჩამრთველის მონტაჟი/მზა გაყვანილობა 35ლ
 2. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 3. როზეტი/ჩამრთველი დემონტაჟი/მონტაჟი/კედლის ამოხვრეტით 35ლ
 4. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 5. როზეტი/ჩამრთველი შეკეთება 35ლ
 6. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 7. ტელევიზორი/ტელეფონი/ინტერნეტის როზეტის შეკეთება/მონტაჟი 35ლ
 8. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 • კაბელ არხი
 1. კაბელ არხის მონტაჟი 35ლ
 2. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 • ელ. სადენი
 1. ელ სადენის გაყვანა/ღია საკაბელო არხით 35ლ
 2. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 3. ელ.სადენის გაყვანა/გათხრით 35ლ
 4. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 5. ელ.სადენის შემოწმება 35ლ
 6. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 • ტელეფონი/ინტერნეტის სადენი
 1. ტელეფონის/ინტერნეტის სადენის გაყვანა 35ლ
 2. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 3. ტელეფონის/ინტერნეტის სადენის შემოწმება 35ლ
 4. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 • დაზიანებული მონაკვეთი
 1. დაზიანებული მონაკვეთის პოვნა 25ლ
 2. დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენა 35ლ
 3. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 • რელე/კონტაქტორი
 1. რელე/კონტაქტორი დემონტაჟი/მონტაჟი 35ლ
 2. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 • ფაზის გადაადგილება
 1. ფაზის გადაადგილება 35ლ
 2. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 • დენის მრიცხველი
 1. დენის მრიცხველის ერთფაზა დემონტაჟი/მონტაჟი 35ლ
 2. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 3. დენის მრიცხველი სამფაზა დემონტაჟი/მონტაჟი 75ლ
 • ელ.ავტომატი
 1. ელ.ავტომატის დემონტაჟი მონტაჟი/სტანდარტული 35ლ
 2. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 3. ელ.ავტომატის დემონტაჟი/მონტაჟი 3/4 პოლუსიანი 80ლ
 4. ელ.ავტომატის შეკეთება 35ლ
 5. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 • ელ.ფარი
 1. ცენტრალური ელ.ფარის აწყობა 0-8 ავტომატამდე 35ლ
 2. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 3. ელ.ფარის აწყობა 9-18 ავტომატამდე 60ლ
 4. ელ.ფარის აწყობა 18 ავტომატიდან 200ლ
 • ძალოვანი კაბელი
 1. ძალოვანი კაბელის გამოცვლა/საჰაერო 100ლ
 2. ძალოვანი კაბელის გამოცვლა/მიწისქვეშა 200ლ
 3. ხაზის ძალოვან ფართან შეერთება 50ლ
 • გენერატორი
 1. გენერატორის დემონტაჟი/მონტაჟი 50ლ
 2. გენერატორის შეკეთება 75ლ
 • მანათობელი ყუთი (light box)
 1. მანათობელი ყუთი (light box) შეკეთება 75ლ
 • ელ.შედუღება
 1. ელ.შედუღება/1 წერტილი 50ლ

 

დამატებითი ტარიფები:

 1. ოსტატის კონსულტაცია - 10 ლარი
 2.  მასალების ტრანსპორტირება - 10 ლარი
 3.  (მომხმარებელს შეუძლია გააგზავნოს ხელოსანი მისთვის სასურველი მასალის, ნივთის, მოწყობილობის შესაძენად)