• რკინის კარი/ფანჯარა
 1. რკინის კარის გახსნა/თუ საკეტს არ სჭირდება გაჭრა 45ლ
 2. რკინის კარის გახსნა/საკეტის გაჭრით 50ლ
 3. რკინის კარზე საკეტის მონტაჟი/ძველის ანალოგიური 45ლ
 4. რკინის კარზე საკეტის მონტაჟი/დამატებითი ნახვრეტებით და გადაკეთებით  50ლ
 5. რკინის კარის დემონტაჟი/მონტაჟი 100ლ
 •   ხის კარი/ფანჯარა
 1. ხის კარ/ფანჯრა დემონტაჟი/მონტაჟი 50ლ
 2. ხის კარ/ფანჯარა შეკეთება/დეტალის შეცვლა  45ლ
 3. ხის კარის გახსნა 45ლ
 • ალუმინის კარი/ფანჯარა
 1. ალუმინის  კარ/ფანჯრა დემონტაჟი/მონტაჟი  50ლ
 2. ალუმინის  კარ/ფანჯარა შეკეთება/დეტალის შეცვლა  45ლ
 3. ალუმინის  კარის გახსნა 45ლ
 • მეტალოპლასტმასის კარი/ფანჯარა
 1. მეტალოპლასმასის   კარ/ფანჯრა დემონტაჟი/მონტაჟი  50ლ
 2. მეტალოპლასმასის  კარ/ფანჯარა შეკეთება/დეტალის შეცვლა  45ლ
 3. მეტალოპლასმასის კარის გახსნა 45ლ
 4. მეტალოპლასმასის ფანჯრის გადმოსაკიდი მექანიზმის  შეცვლა 50ლ
 • მდფ-ის კარი
 1. მდფ-ის კარი დემონტაჟი/მონტაჟი  65/75 ლ
 2. მდფ-ის კარი შეკეთება/დეტალის შეცვლა 45ლ
 3. მდფ-ის კარის გახსნა 45ლ
 •  შუშის კარი
 1. შუშის კარის დემონტაჟი/მონტაჟი/ერთფრთიანი 100ლ
 2. შუშის კარის დემონტაჟი/მონტაჟი/ორფრთიანი 150ლ
 3. შუშის კარი შეკეთება/დეტალის შეცვლა მარტივი საკეტი/სახელური/რეგულირება 45ლ
 4. შუშის კარი შეკეთება/დეტალის შეცვლა რთული/პეტლი/პომპა 85ლ
 •  ელექტრო კარი
 1. ელექტრო კარი დემონტაჟი/მონტაჟი 100ლ
 2. ელექტრო კარი შეკეთება/დეტალის შეცვლა მარტივი/სენსორი/ელ დაზიანება/რეგურება 75ლ
 3. ელექტრო კარი შეკეთება/დეტალის შეცვლა /მექანიკური დაზიანება/ფრთის შეცვლა 100ლ