უნივერსალური სამუშაოები

 სტანდარტული ტარიფი ფიზიკური პირებისთვის

 აირჩიე ნებისმიერი 2 სტანდარტული სერვისი 35ლარად

 

 • ზარი
 1. კარზე ზარის მონტაჟი 35ლ
 2. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 • შვეიცარი
 1. კარზე შვეიცარის მონტაჟი 35ლ
 2. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 • ფარდის კარნიზი
 1. ფარდის კარნიზის მონტაჟი 35ლ
 2. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 • ფარდა-ჟალუზი
 1. ფარდა ჟალუზის მონტაჟი 35 ლ
 2. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 • თარო
 1. თაროს მონტაჟი 35ლ
 2. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 • სურათი
 1. სურათის მონტაჟი 35ლ
 2. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 • კარის მზღუდავი
 1. კარის მზღუდავის მონტაჟი 35ლ
 2. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 • აბაზანის აქსესუარები
 1. აბაზანის აქსესუარების მონტაჟი 35ლ
 2. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 • აბაზანის ფარდა
 1. აბაზანის ფარდის მონტაჟი 35ლ
 2. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 • ჯეკი
 1. ჯეკის მონტაჟი 35ლ
 2. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 • ამსტრონგის ფილები
 1. ამსტრონგის ფილების შეცვლა 35
 2. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 • არაკალი
 1. არაკალის გაკვრა 35ლ
 2. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 • ტელევიზორი
 1. ტელევიზორის მონტაჟი 49-ინჩის ჩათვლით 45ლ
 2. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 3. ტელევიზორის მონტაჟი 50-ინჩის ზემოთ 50ლ
 • სარკე
 1. სარკის მონტაჟი 1კვ.მ-მდე 35ლ
 2. მეორე სტანდარტული სამუშაო საჩუქრად
 3. სარკის მონტაჟი 1კვ.მ - 3 კვ.მ-მდე 75ლ
 • სარეცხის თოკები/ჯოხები
 1. სარეცხი თოკების მონტაჟი 35ლ
 2. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 3. სარეცხი ჯოხების მონტაჟი ელ.შედუღებით 50ლ
 • პროექტორი/პროექტორის ფარდა
 1. პროექტორის დემონტაჟი/მონტაჟი 35ლ
 2. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 3. პროექტორის ფარდის დემონტაჟი/მონტაჟი 3მ-მდე. 35ლ
 4. ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად
 5. პროექტორის ფარდის დემონტაჟი/მონტაჟი 3მ-ის ზემოთ 75ლ
 • დამაფონი
 1. დამაფონის მონტაჟი 100ლ
 2. დამაფონის შეკეთება 50ლ
 • სახლის კინოთეატრის მოწყობა
 1. სახლის კინოთეატრის მოწყობა 50ლ
დამატებითი ტარიფები:
 1. ოსტატის კონსულტაცია - 10 ლარი
 2.  მასალების ტრანსპორტირება - 10 ლარი
 3.  (მომხმარებელს შეუძლია გააგზავნოს ხელოსანი მისთვის სასურველი მასალის, ნივთის, მოწყობილობის შესაძენად)