ჩვენი გუნდი

ჩვენ ღია ვართ დიალოგისთვის და მზად ვართ განვიხილოთ თანამშრომლობის შესახებ წინადადებები, გავაუმჯობესოთ მომსახურება და ახალი სერვისების დანერგვა.


ზაზა ხალვაში

შპს "UNMASTERGE" დამუძნებელი

ზედამხედველობს კომპანის სტრატეგიული განვითარებას . მონიტორინგს უწევს მიმართულებს:

  •  ხელოსანი გამოძახებით
  •  სარემონტო სამუშაოები

მუშაობის ხარისხს მთლიანად, განსაზღვრავს პარტნიორებთან და კლიენტებთან ურთიერთქმედების პოლიტიკას, აფასებს ინოვაციების შემოთავაზების პერსპექტივებს.როენა ხაჩიძე

შპს"UNMASTERGE"კომერციული დირექტრი. ორგანიზებას უწევს კომერციულ განყოფილებას. იგი გეგმავს ბიუჯეტს და აკონტროლებს მის აღსრულებას, განსაზღვრავს ფასის პოლიტიკას, ეთანხმება ფასდაკლებებსა და ბონუს პროგრამებს.

ორგანიზებას უწევს კომპანიის მუშაობის ხარისხის სტანდარტების განვითარებას, მომხმარებელთა მოთხოვნებისა და მოლოდინების გათვალისწინებით, აკონტროლებს მათ შესაბამისობას. ორგანიზებას და ზედამხედველობს საკონტაქტო ცენტრის მუშაობას.

 მალე განთავსდება